ycxg

AUDYT ROZSZERZAJĄCY BSCI PRZEPROWADZONY I ZAKOŃCZONY 5 MARCA 2021 R

Audyt uzupełniający BSCI 2021 został przeprowadzony 3 marca 2021 r. w naszej fabryce.Po pracowitym dniu inspekcji fabrycznej firma Yuancheng Auto Manufacturer Co., Ltd. ponownie przeszła kontrolę. Firma SGS wydała nam nową kopię BSCI 2021.I to już 10 rok, w którym przeszliśmy audyt BSCI.

Inspekcja fabryczna BSCI odnosi się do BSCI (Business Social Compliance Initiative), która jest audytem odpowiedzialności społecznej przeprowadzanym przez organizację Business community Compliance (BSCI) na globalnych dostawcach członków BSCI;Obejmują one przestrzeganie prawa, wolność zrzeszania się i układy zbiorowe pracy, zakaz dyskryminacji, wynagrodzenia, godziny pracy, bezpieczeństwo w miejscu pracy, zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, środowisko i bezpieczeństwo.BSCI ma obecnie ponad 180 członków z 11 krajów, w większości europejskich sprzedawców detalicznych i kupców, którzy będą aktywnie naciskać na swoich dostawców na całym świecie, aby zaakceptowali BSCI w celu poprawy ich praw człowieka.

 

 

 


Czas postu: 15 marca 2021 r